Хазарта не може да се ограничава заради икономически причини

00448861 Дойде моментът, в който Комисията да прилага спазването на “червените линии” в националното законодателство на държавите-членки – ако е необходимо чрез наказателни процедури

Съдът на Европейския съюз (СЕС) днес отново потвърди добре утвърдения принцип, че държавите-членки не могат да ограничават националния пазар на хазартните услуги, за да защитят търговските интереси на управляващите или поради други икономически причини. Както е известно, комисията по хазарта и последните две правителства на България гласуваха закон, който гласи, че онлайн операторите трябва да плащат данък от 15% върху оборота. Практика, която не съществува никъде по света. Точно поради тази причина интернет платформите напуснаха България, като оттеглянето им се отрази негативно на българския спорт, тъй като те активно го подпомагаха. Съдът допълва, че националните закони, които забраняват трансгранично хазарта, независимо от формата, в която се извършва тази дейност, са в нарушение на правото на ЕС. Днес СЕС публикува своeто предварително постановление относно италианския случай Biasci et Al (C-660/11ea), като заключи, че националното право, коeто изключва трансгранични хазартни дейности или което благоприятства (икономическите) интереси на управляващите над операторите, лицензирани в друга държава-членка е против правото на ЕС. Решението потвърждава по-специално, че: – “Национално законодателство, което в действителност не допуска , възпрепятства и ограничава трансграничнадейност в залаганията в игралния сектор, независимо от формата, в която се извършва тази дейност […] е в противоречие с членове 43 ЕО и 49 ЕО” (точка 37) – Държавите-членки трябва да се въздържат “от защитата на пазарните позиции, придобити от съществуващите оператори, като предоставят, наред с другото, че минималната дистанция и разлики трябва да се спазват между новите притежатели на лиценз и тези на съществуващите оператори.” (точка 32) Съдът на ЕС припомни, че ако за национална [лицензираща] разпоредба не е съставена по ясен, точен и недвусмислен начин […], операторът не може да бъде критикуван относно вземането на решение да не кандидатства за лиценз при липса на правна сигурност […]. “(точка 33) “принципът на равноправно отношение, задължението за прозрачност и принципът на правната сигурност в условията на лицензиращата процедура [..] която трябва да бъде съставена по ясен, точен и недвусмислен начин” (точка 38) В допълнение, Съдът на ЕС подчерта отново постоянната си съдебна практика Placanica, която заявява, че не могат да се прилагат санкции въз основа на разпоредби, които са в противоречие с правото на ЕС (точка 28). Наличните случаи са подобни на присъединилите се Costa and Cifone, по които Съдът на ЕС се произнесе на 12 февруари 2012 г. (C-72/10 и C-77/10). В това решение Съдът на ЕС вече потвърди задължението на държавите членки да гарантират пълна прозрачност, правна сигурност и равно третиране в процедурите за лицензиране. Новото в днешното решение е изричното заключение, че дадена държава-членка не може да има национално законодателство, което ограничава всички трансгранични хазартни дейности. Maarten Haijer, генерален секретар на EGBA, коментира: “Ние горещо приветстваме кристално ясното заключение на Съда, че държавите-членки не може да ограничават трансгранични хазартни дейности в ЕС. То потвърждава и определя регулаторните ” червени линии ” на Съда на ЕС, които държавите-членки не могат да прекрачват. Дойде моментът, в който Комисията да прилага спазването на тези “червени линии” в националното законодателство на държавите-членки – ако е необходимо чрез наказателни процедури” Бележка на редактора Частните случаи разглеждат достъпа до италиански лицензи на оператори със седалище извън Италия. Някои от тези оператори предлагат своите услуги за спортни залагания в Италия чрез местни агенции, известни като “центрове за предаване на данни”. Ищците работят с някои от тези центрове. Централните помещения, отворени за обществено ползване, предоставят на играчите IT оборудване, с което им позволяват достъп до сървъра извън Италия. По този начин играчите могат да залагат онлайн с оператори, установени извън Италия. Това са фактите, които стоят зад несъгласието между италианската съдебна система и агентите, и последвалото искане от италианската съдебна система за предварителното заключение относно съвместимостта на италианското законодателство с Договора за ЕС. За EGBA The EGBA е сдружение на водещи европейски игрални и оператори на залагания HYPERLINK “http://xn--bet–home-3yh3h0b.com/” Bet-най-home.com, Betclic, bwin.party, Digibet, Expekt и Unibet. Гибралтарската асоциация на хазартните игри е филиал на EGBA. EGBA е със седалище в Брюксел – сдружение с нестопанска цел. Тя насърчава правото на частни игрални и оператори за залагания, които са регулирани и лицензирани в една държава-членка, да имат справедлив достъп до пазара в целия Европейски съюз. Онлайн игрите и залаганията са бързо развиващ се пазар, но в следващите десетилетия ще остане ограничена част от общия европейски пазар за игри, в която се очаква традиционната основна оферта да нарасне от € 71,9 млрд. GGR през 2010 г. до € 79 млрд. в GGR 2015 г., по този начин запазва главния дял с 86% от пазара. Източник: H2 Gambling Capital, септември 2011 година.

Източник: sportal.bg