Свободна България. Освободители или поробители!

Имена: Александър Дондуков–Корсаков, Александър Тухолка, Василий Золотарев, Константин Бух, Марин Дринов, Михаил Домонтович, Пьотр Грессер, Сергей Лукиянов
Имена: Александър Дондуков–Корсаков, Александър Тухолка, Василий Золотарев, Константин Бух, Марин Дринов, Михаил Домонтович, Пьотр Грессер, Сергей Лукиянов

Временното руско управление на България след Освобождението, от ляво надясно: управляващ съдебните дела Сергей Лукиянов, секретар на канцеларията генерал-майор Михаил Домонтович, управляващ отдел митници Александър Тухолка, императорски комисар Генерал княз Александър Дондуков–Корсаков (седнал в центъра), управляващ просвещението и духовните дела проф. Марин Дринов, управляващ вътрешните дела генерал-майор Пьотр Грессер, управляващ финансовите дела Константин Бух, управляващ военните дела генерал-майор Василий Золотарев, Пловдив март 1878 г.