Новото правителство след избори 2013 г.

Новото правителство всъщност нямало да бъде експертно,
а експериментално
и нямало да е програмно,
а програмирано