За парковете “Пирин” и “Витоша” държава няма

Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България, във фейсбук

Изводите ми за случващото се в Пирин и Витоша, след като:

1. Държавата не е издала изисканите от Закона за концесиите актове за държавна собственост на лифтовете и сградите в обхвата на концесията над Банско, което е позволило тези съоръжения да бъдат включи в капитала на концесионера, залагани и продавани.

2. Държавата си затваря очите, че лифт “Тодорка”, който съгласно Закона за концесиите трябва да е държавен, е продаден вече от концесионера на офшорна фирма. Такава продажба е протекла и за лифт “Платото” и незнайно колко други сгради и съоръжения.

3. Действията на изпълнителната власт и община Банско са синхронни и отговарят на исканията на концесионера и неговите собственици, но обезсмислят концесията и водят до кражба и присвояване на публична държавна собственост.

4. ДНСК си затваря очите, че в момента се извършва строителство, което не е предвидено в устройствения план на общината, от лице, което няма никакви права върху територията. МОСВ и дирекцията на парка “Пирин” не спират строителство, извършвано в нарушение на плана за управление на парка.

5. Държавата в лицето на горското стопанство в София (от 30 октомври) и Дирекцията на Парк “Витоша” (6 ноември) е знаела, че край х. “Алеко” се извършва незаконно строителство и се унищожават над 10 декара млада гора, за да се строи незаконна писта. Действието е спряно едва на 9 ноември с проверката на 8 институции.

6. ДНСК, вместо да издаде актове за незаконно строителство, препраща сигнала на общината, независимо че тя няма отговорност за контрол върху строежи от 3 категория.

7. РИОСВ – София, вече 15 дни не може да установи контакт с “Витоша ски”, за да им връчи актовете за нарушение на ЗООС и ЗБР.

8. МЗХ си затваря очите, че директорът на парка “Витоша” е знаел за нарушенията на “Алеко”, но не е реагирал и не ги е спрял веднага след установяването.

9. Вече две седмици държавата не може да установи или крие чии са багерите, унищожили над 10 декара от парк “Витоша”.

Изводът всъщност е един: държава няма. Държавните органи и дирекциите на двата парка прикриват кражбите, престъпленията и нарушенията.